د. اکتبر 14th, 2019

پارلمان

تظاهرات اپوزسیون در مقابل پارلمان  و اعتراض نسبت به انتخاب گیورگی گاخاریا به عنوان نخست وزیر گرجستان به گزراش رادیو تفلیس به نقل از اینترپرس... Read More
به گزارش رادیو تفلیس به نقل از اینترپرس : شهروندان با شعارهای: “اولیگارچ كدّافى در زندان است. “آزادی در دستان ماست.”، “گاخاريای روس شده، درآورنده... Read More

رزرو هتل

Booking.com