د. مارس 30th, 2020

وضعیت اضطراری در گرجستان

رئیس جمهور سالومه زورابیشویلی در پارلمان گرجستان جهت سخنرانی و اعلام رسمی وضعیت اضطراری در گرجستان سالومه زورابیشویلی اعلام کرد : با توجه به محدودیت... ادامه خبر
اطلاعیه مهم رادیو تفلیس  مطابق دستور دولت گرجستان اعلام اختصاصی رادیو تفلیس برای ایرانیان مقیم گرجستان وضعیت اضطراری برای یک ماه در گرجستان از تاریه... ادامه خبر