ی. آوریل 5th, 2020

نخست وزیر گرجستان

وزارت کشور گرجستان مرکز جدیدی را برای بخش پزشکی قانونی-جرم و جنایت  افتتاح کرد ، این مرکز دارای 20 آزمایشگاه مدرن از جمله آزمایشگاه DNA... ادامه خبر
نخست وزیر گرجستان ، گیورگی گاخاریا ، ضمن ارزیابی روند جاری در کشور ، به خبرنگاران گفت: هرکسی که باعث جنجال می شود، خواستار تقابل... ادامه خبر
نخست وزیر گرجستان و اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در آنکارا دیدار نمودند و از جلسه شورای استراتژیک خبر دادند صبح امروز، نخست وزیر گرجستان، گئورگى... ادامه خبر