ش. سپتامبر 26th, 2020

ناتو

نخست وزیر : روسیه همچنان مخالف پیوستن گرجستان به ناتو است. نخست وزیر گیورگیگاخاریا در مقاله ای منتشر شده در واشنگتن تایمز با عنوان: “گرجستان... ادامه خبر