س. فوریه 18th, 2020

سفر به گرجستان

رفع دیپورتی گرجستان ، وقتی ایرانیان برای سفر به گرجستان حرف گوش نمی هند و باعث دیپورت شدن آنها می شود ! چند سالی است... Read More