پ. فوریه 20th, 2020

سفارت ایران در تفلیس

بررسی مشکلات مسافران ایرانی ، ایرانیان مقیم گرجستان و رفتار های دولت و پلیس گرجستان با توریست ایرانیان و مسائل اقامت و سرمایه گذاری . خلاصه... Read More
به نام خدا اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی ایران – تفلیس در خصوص نحوه ارائه خدمات گواهی عدم سوء پیشینه در ادامه پیگیریهای مستمر، تماسها و... Read More