پ. فوریه 20th, 2020

تبلیغات

تبلیغات : در قسمت دوم از مقاله تبلیغات موفق در گرجستان می خواهیم وارد بحث اجرای تبلیغات و بازاریابی شویم . نخست  تعریف استراتژی تبلیغات... Read More
تبلیغات موفق در گرجستان | این روز ها شرایط شرکت ها و فعالان اقتصادی ایرانی در گرجستان روزگار سختی را می گذرانند . این مقاله... Read More