ش. سپتامبر 26th, 2020

آتش سوزی

سه سرباز گرجی دو کودک را از آتش سوزی در شهر روستاوی در شرق گرجستان نجات دادند. داويت كويتسينادزه، الكساندره جانياشويلى و گئورگى موسِليانى در... ادامه خبر