چ. ژانویه 22nd, 2020

درباره گرجستان

رفع دیپورتی گرجستان ، وقتی ایرانیان برای سفر به گرجستان حرف گوش نمی هند و باعث دیپورت شدن آنها می شود ! چند سالی است... Read More