ویدیو ها

1 / 2 ویدیوها
1

مهم ترین اخبار و رویداد های گرجستان در هفته ای که گذشت - هفته دوم ماه می 2019 - رادیو تفلیس

01:48
2

مهم ترین اخبار و رویداد های گرجستان در هفته ای که گذشت - هفته سوم ماه می 2019 - رادیو تفلیس

02:22
بستن