سرویس های رادیو تفلیس

    رادیو تفلیس ، نخستین وب سایت رادیو و وب سایت خبری به زبان فارسی در کشور گرجستان است .

    اطلاعات توریستی و گردشگری کشور گرجستان ، اطلاعات موثق اقامت گرجستان ، اخبار به روز با منابع مورد تایید ، رادیو صوتی ، مجله گردشگری و تجاری ، تبلیغات آنلاین ، اطلاعات سرمایه گذاری و کسب و کار

    برای فعالان اقتصادی و ایرانیان مقیم گرجستان و گردشگران ایرانی تنها بخشی از خدمات این مجموعه در طول 6 سال همراهی شماست .

    بستن